Oblicza Warszawy » Warszawa powstańcza » Uroczystości » 65 rocznica Powstania Warszawskiego - widowisko "Pamiętnik z Powstania...

65 rocznica Powstania Warszawskiego - widowisko "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego "

Dla upamiętnienia 65-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie zaprezentowane zostało widowisko muzyczne oparte na prozie Mirona Białoszewskiego "Pamiętnik z Powstania Warszawskiego".

Na scenie artyści odtworzyli nastrój tamtych dni, kiedy wybuchło i trwało powstanie w Warszawie. Wystąpili: Stanisława Celińska, Katarzyna Groniec, Alina Janowska - uczestniczka Powstania Warszawskiego, Anna Maria Jopek, Maciej Maleńczuk, Adam Nowak, Robert Więckiewicz, Mikołaj Woubishet oraz najmłodszą generację śpiewających aktorów i tancerzy – absolwenci wrocławskiej PWST, Chór Kameralny Ampla i Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Muzyczne obrazy zawierają opis tragedii Warszawy i nabierają uniwersalnego znaczenia – stają się opowieścią o tragedii każdej wojny i cierpieniu niewinnych ludzi. Utwory ukazują różne sceny z życia walczącego miasta, np. Bieg, pęd, ucieczka z zagrożonych dzielnic miasta – scena śpiewana oparta na rytmicznej, pełnej zaskakujących zmian tempa kompozycji, Litania piwnic – utwór ukazuje modlitwę tłumów stłoczonych w piwnicach i schronach, przeżywających grozę nalotów i bombardowań, Przejście kanałami – utwór wykorzystujący efekty ciszy, szeptów, plusku i kapania wody, oparty na dramatycznym opisie przejścia kanałami Starego Miasta. Żywioł ognia, walka z płomieniami, obraz ten powraca do chwili zagłady katedry warszawskiej. W scenie wykorzystano motywy muzyki oratoryjnej i kościelnej. W widowisku znajduje się również autentyczna scena, w której w jednej z kawiarni w centrum Warszawy pod niemieckim ostrzałem grano dla powstańców koncert szopenowski. Dalsze obrazy przedstawienia ukazują: powstańcze szpitale i akcje ratowanie rannych, a także wyjście ludności ze zburzonego miasta po upadku Powstania.

Kompozycje do kolejnych obrazów nawiązywały często do różnych muzycznych źródeł: np. do przedwojennych przebojów rewiowych, rozmaitych form muzyki sakralnej, śpiewanych na ulicach pieśni powstańczych itp. Wybitne walory prozy Mirona Białoszewskiego, specyficzny tok narracji, urwane wypowiedzi, okaleczone formy zdań, mnożone sylaby, wyrazy dźwiękonaśladowcze oddają grozę świata, który „wypadł z normy” tak samo jak język, którym opowiadana jest w widowisku historia skazanego na zagładę miasta.

 
 
 
 
       
   
Copyright © 2007-2019 JMC Designed by JMC. Powered by Contentia CMS